NEWS

  • ICSuSaT-2020 will be held in  25-27 September-2020... So Pls keep to submit your abstract .....Call for Paper

Call for Paper

Call for Paper

Call for Paper

  • Dear colleagues, It is my pleasure to invite you to participate “3rd International Conference on Sustainable Sciences and Technology (ICSuSaT 2020)”. ICSuSaT-2020 will provide an  excellent international forum for sharing knowledge and expertise of  the students, researchers and also industrial community. This  international conference covers highlights about new results in the wide  spectrum of categories from 6 different topics. The participants will have the opportunity to  take part in the presentation of plenary lectures, contributed papers of  both oral and poster sessions. The language of conference will be Turkish and English. The papers will published in Conference Proceeding book and in indexed journals .The conference will  take place in the 25-27 September-2020 at Kaya Hotel and Resorts in İstanbul (Turkey) which one of the most important historical-cultural-holiday center in the world. 

Prof.Dr. Iskender AKKURT     

 Chair

Kongreye Çagrı

Call for Paper

Call for Paper

  • Degerli Meslektaşlarım, Sizleri “3rd International Conference on Sustainable Science and Technology (ICSuSaT 2020)” kongresine davet etmekten mutluluk duymaktayım. ICSuSaT-2020 sürdürülebilir tüm alanlarda öğrenci, araştırmacı ve öğretim elemanlarının bilgi ve tecrübelerinin paylaşıldığı önemli bir etkinlik olacaktır. ICSuSaT-2020 da sunulan bildiriler sözlü, poster ve çağrılı bildiri şeklinde olacaktır. Konferans dili İngilizce ve Türkçe olduğundan her iki dildeki bildirilerde kabul edilecektir.Sunulan bildiriler full makale olarak Conference tammetin kitapçığında (ki Akademik teşvik için gereklidir) ve değişik alanlardaki uluslararası bilimsel dergilerde  basılacaktır.  Konferans dünyanın önemli tatil-tarih-kültür merkezlerinin başında olan İstanbul'da (Kaya Hotel and Resort) 25-27 Eylül-2020 tarihlerinde yapılacaktır.  

Prof.Dr. Iskender AKKURT     

 Chair